Redbees medlemspolicy och etiska regler

Redbee är en virtuell mötesplats där folk från hela Sverige, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet och religion kan diskutera skötsel, odling och annat relaterat till räkor och snäckor. Vi eftersträvar att skapa ett öppet och välkomnande forum där vi tar tillvara på varandras erfarenheter och kunskap, där vi tilltalar varandra med respekt och med ett vårdat språk. För att lyckas med detta behövs det vissa förhållningsregler för att alla medlemmar ska känna sig trygga.

Om vi finner överträdelser mot våra etiska regler kan vi varna medlemmen. Denna varning leder till att vi raderar kontot om beteendet upprepas en andra gång. I allvarliga fall kan vi radera kontot utan förvarning och polisanmälan göras. Om man vill göra en anmälan av någon medlem som man tycker bryter mot reglerna och t.o.m. lagen ska anmälan göras via pm till admin eller någon av moderatorerna.Allmänna reglerSjälvklart gäller alla lagar även när man är på Redbee. De som vi framförallt vill lyfta fram är lagen om upphovsrätt, narkotikastrafflagen, samt brottsbalken (uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, pedofili (eller sk. grooming), olaga våldskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning och pornografisk text och bild).

Om vi eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff. Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art.

Observera att det inte krävs ett lagbrott för att vi ska kunna ingripa med varning eller avstängning av kontot!


Du får inte skicka, publicera, överföra, distribuera eller underlätta distributionen av innehåll (t.ex. text, bilder, video, ljud, data, information eller programvara) på Redbees samtliga forum som:

1. visar nakna människokroppar eller delar av nakna människokroppar eller
nakna personer i tecknade serier, fantasy- eller mangabilder

2. framkallar, förespråkar eller visar pornografi, oanständighet, vulgaritet, hädelser, hat, trångsynthet, rasism eller meningslöst våld

3. tillhandahåller eller skapar länkar till externa webbplatser som strider mot dessa regler för uppförande

4. innefattar innehåll som skyddas av upphovsrättslag, sekretesspolicy och
publiceringsrättigheter eller andra tillämpliga lagar om du inte själv äger
rättigheterna eller har inhämtat alla nödvändiga medgivanden

5. syftar till att samla in personligt identifierbar information från underåriga (personer under 18 år) som tex: namn, e-postadress, hemadress och telefonnummer

6. kränker någons privatliv genom försök att införskaffa, samla in, lagra eller publicera privat eller personligt identifierbar information, t.ex. lösenord, kontoinformation, kreditkortsnummer, adresser eller annan kontaktinformation utan dennes vetskap eller medgivande

7. hotar, förföljer, förtalar, bedrar, förnedrar, mobbar eller terroriserar en enskild person eller en grupp av personer, t.ex. på grund av ålder, kön, handikapp, etnicitet, sexuell läggning, ras eller religion, eller som uppmanar andra att göra det

8. innehåller eller kan betraktas som skräppost, kedjebrev, pyramidspel,
affiliate-marknadsföring eller oönskad reklam

9. Företag som vill sponsra eller annonsera hos oss måste kontakta admin@redbee.se innan ni lägger ut länkar/reklam.
Annars klassar vi dessa som dold reklam och gäller även på signaturer samt inlägg och kommer tas bort utan förvarning.

10. försöker manipulera resultat, inklusive ranknings- och poängsystemen (tex karma),genom att bryta mot reglerna för uppförande, stå i maskopi med andra vid röstning eller använda flera profiler

11. misskötsel av sina åtagande i Redbees köp/sälj/byt-avdelning med avsikt att lura och vilseleda andra för egen ekonomisk vinning