• Filterräkor ABC

  Denna filterräkor ABC är gjort som en introduktion och instruktion för alla som vill ha filterräkor i akvariet. Tvärtemot vad många i djurhandeln tror är filterräkor inte lämpliga för nybörjare. Filterräkor är högspecialiserade djur, deras kropp och näringsintag är specialanpassad efter deras habitat i naturen. Detta habitat måste imiteras i akvariet för att möta filteräkansartspecifika och individuella behov.

  Vi rekommenderar att läsa följande instruktioner noggrant. För en korrekt djurhållning av filterräkor bör man följer instruktionerna, även om de är lite mer komplex och kräver mer arbete än att ha "normala" räkor.

  1) Filterräkor behöver en stark cirkulation i akvariet!

  I naturen lever filterräkor i områden där det råder flödeshastigheter på upp till 3 meter per sekund (3m/s). För att föreställa sig hur starkt en sådan flöde verkligen är bör man komma ihåg att denna hastighet kan röra lösa föremål som väger 15kg! Om vi ​​prata om cirkulation i akvariet menar vi inte flöde från ett filterutblås, vi menar cirkulationspumpar. Dessa utvecklades ursprungligen för saltvattenakvarier och har fördelen att de cirkulerar vattnet ofiltrerade och riktade. De finns i olika storlekar och styrkor. Du bör välja din cirkulationspump i hänsyn till akvariets storlek.

  Filterräkor föredrar att sitta gömd i flödet (naturligtvis bekräftar undantag regeln). Se till att cirkulationspumpens flöde är riktad på räkornas gömställen, t.ex. kokos grottor, stenstackar eller väl förgrenade rötter. Så kan filterräkorna filtrera vattnet ut från sitt gömställe. För att inte avbryta flödet bör du se till att inga större föremal är direkt framför cirkulationspumpen.

  2) Filterräkor behöver rent vatten!

  Målet är att efterlikna naturens stadigt vattenflöde med sin rengöringsverkan i akvariet. Det betyder att en ökat utbyte av vatten krävs! Det är en stor utmaning att försörja vattnet stadigt med många matpartikel men samtidigt inte förorena vattnet. Vi använder starka filter i kombination med cirkulationspumpar. Under utfodring kan filtret kopplas av men det är inte ett måste. Vi har goda erfarenheter med en daglig vattenbyte på 10% och utöver två gånger per vecka en större vattenbyte av 50%. Detta är beroende på mängden av filterräkor du har i akvariet och utfodringsmängd. Glöm inte att ta bort mulm! Andra räkor som Neocaridina eller Amanoräkor kan hållas tillsammans med filterräkor. Dessa tar sedan över återvinningen av matrester i gruset.

  Vi vill tilllägga att det finns självklart andra erfarenheter. Vi vet att några hålla filterräkor framgångsrik i akvarier där man nästan aldrig gör en vattenbytte. Men för att göra detta så krävs det en hel del erfarenhet och vi rekommenderar detta bara till mycket erfarna akvarister.

  3) Filterräkor kräver syrerikt vatten!

  I de flödesrika floder där filterräkor lever i naturen finns det en hög syrehalt i vattnet på grund av den starka flöde och turbulenser. I ett akvarium kan detta realiseras genom en stark ytrörelse. Vi rekommenderar användning av en Oxydator. Det ska vara minst 8,0 mg syre/l i vatten!

  Dessa tre punkter ovan anses som grundförutsättningar för att hålla filterräkor!

  4) Matintag

  Filterräkor har till skillnad från andra räkor istället för klor stora borster, så kallade filter. Med hjälp av dessa filtrerar de matpartiklar från vattnet.

  Det finns olika typer av filtrering:

  - Det passiva filtrering:
  Vid det passiva filtrering sittar räkorna med öppna filter i flödet och filtrera bort partiklar som passerar. Detta bör vara det normala sätt för födointag av filterräkor. Allt vad hamnar i räkornas filter äts - foder, damm och även hundhår. Så var försiktig med vad du ofrivillig tar in i akvariet.

  - Det aktiva filtrering:
  Vid det aktiva filtrering flytta räkor sina filterarmar upp och ner med öppna filter för att filtrera aktivt partiklar från vattnet. Detta är vanligtvis ett tecken på otillräcklig flöde eller för lite gömställen i flödet.

  - Avstrivning/avsökning av bottenmaterial och andra föremål:
  Vetenskapliga rapporter och våra observationer är överens om att en TILLFÄLLIG avsökning av föremål och bottenmaterial för att hitta foder är helt normalt. Men detta får inte händer varje dag! Då är detta ett säkert tecken på för lite mat och flöde i akvariet!

  5. Matning

  Vetenskapliga undersökningar som avslöjar maginnehållet av vilda Atya gabonensis visar att alger och Detrius fungera som den viktigaste källan till mat. Man ska ta hänsyn till detta när man väljer fodret för sina filterräkor. Det finns färdiga foderblandningar som är särskilt för filterräkor att köpa eller man blandar fråm sin egen mat från olika komponenter.

  Fodret till filterräkor bör alltid vara finmalen eller bankade. Du kan ge denna pulveriserad mat direkt på ytan i flödet. Det som är bättre (och vi rekommenderar det) är att mata filterräkor riktade.

  Det finns olika metoder som har vunnit acceptans. Vissa använder stora plastpipetter för utfodring, andra en spruta för att leverera fodret direkt framför räkornas filterhänder. Vi använder en spruta (som du får för småpengar på apoteket) i vilken en tunn luftslang är fäst. Fyll den pulveriserade maten i en liten snapsglas och blanda det med akvarievatten. Suga upp blandningen i sprutan. Därefter kan foderblandningen med hjälp av slangen lätt sprutas direkt framför räkornas filterhänder. Detta måste göras med försiktighet, om man spruta för mycket mat på en gång skrämmas filterräkor och dra sina filterhänder tillsammans. Med denna metod matar vi våra filterräkor 2x dagligen (dagtid). På natten sprider vi maten bara 1x på vattenytan.

  Vi kan inte ge en exakt information om dosering, man måste prova fram sig. Till början är det bättre att mata lite mindre än för mycket. Det visas sig snabbt hur mycket mat räcker.

  6. Inredning av akvariet

  Valet av bottenmaterial bör styras av förhållande i filterräkornas naturliga habitat. Glöm inte att de filterräkor som är i handeln är alla viltfångade filterräkor ! Filterräkor finns oftas i floder med steniga bottenytor. Så du bör välja grövre grus som bottensubstrat. Detta har fördelen att gruset inte blåsas bort av flödet och filterräkor har något för att hålla sig fast i flödet.

  Gömställen erbjuder man bäst med väl förgrenade rötter, stenkonstruktioner eller kokos grottor. Naturligtvis accepterar filterräkorna även andra typer av gömställen.

  Vid plantering bör ta små växter för att inte avbryta flödet. Det är bäst att inte använda växter direkt i flödeszonen. Om akvariet är tillräckligt stor och har plats för en flödesneutral zon kan du använda växter där.

  7. Socialisering

  Filterräkor bör alltid hållas i ett artakvarium. Det är dock möjligt att hålla de i sällskap med andra räkor eller mindre snäckor. Man ska helst INTE hålla filterräkor ihop med fisk, krabbor, kräftor och Macrobrachium. Fiskar kan plocka mat från räkornas filterhänder, detta stressar räkorna och kan förstöra deras filterhänder. Krabbor och Macrobrachium kan till och med vara farligt för filterräkor efter skalömsning eftersom djuret är då oftast försvarslös.

  8. Kända problem

  Vi vill specifikt prata om räkorna av typen Atya gabonensis eftersom de flesta problem uppstår med denna art.

  Det rapporterats ofta att denna art efter skalömsning är vitaktig missfärgad, plötsligt slutar filtrera, plötslig visar en röd-orange missfärgning, blir apatiska och dör. Dessa symptom har vi upplevt själva. Som nybörjare dog våra Atya gabonensis då och vi vill hjälpa andra att hantera detta problem.

  En första varningssignal är den vitaktig missfärgning efter skalömsning. Detta kan tyda på en brist på mat, men vilken sort av mat saknas exakt i denna situation är fortfarande okänd. Våra erfarenhet visa att en väl-varierad utfodring hjälpa. Den normala färgen av en Atya gabonensis efter skalömsning är en blekblå till mörkblå.

  Slutar en filterräka plötslig att filtera kan det betyda två saker. Antingen ska de snart ömsa skal eller så är räkan sjuk. Tyvärr kan man bara se om räkan är sjuk efter filterräkan har ömsat. Om en filterräka nu slutar filtrera, verkar apatisk och tappar vikt efter den har ömsat (du kommer se att den är märkbart tunnare) rekommenderas försiktighet. Om räkan sen visar en röd-orange missfärgning kan du vara säker på att filterräkan är sjuk. Nu hjälper bara en daglig vattenbyte på 80% fram till nästa skalömsning. När filterräkan börjar filtrera igen måste man omedelbart mata den riktad (Spruta, pipette). Med denna metod kan man rädda en sjuk Atya gabonensis.

  Obs: Om en sjuk filterräka fortfarande filterar kan den bli räddad!

  © Sandy Brolowski och Martin Kruck

  P.S.
  Om du vill prova på Atya gabonensis ras som här kan se vår Video: http://www.youtube.com/watch?v=rmijpjK6MSQ
  Kommentarer 3 Kommentarer
  1. Daniel Brodins avatar
   Daniel Brodin -
   Perfekt! Bra jobbat

   Tack för att du lägger ut den även här på redbee!
  1. Janne Johanssons avatar
   Janne Johansson -
   Suverän artikel Jen!
  1. Räksoppas avatar
   Räksoppa -
   Tack för en bra artikel, kul att läsa för en newbee