• Caridina cf babaulti ssp indian zebra

  Caridina cf. Babaulti ssp Indian zebra
  subspecies (ssp.)


  Handels namn:
  Caridina cf babaulti ssp Indian zebra, Indian tiger, leopard räka

  Latinskt namn:
  Caridina cf babaulti ssp indian zebra,(stripes)

  Storlek:
  2.5–3.5 cm honorna är större än hanarna. Storleken kan också variera beroende på antal räkor samt storleken på akvariet.

  Ursprung:
  Indien.
  Temperatur:
  20-25. Det förekommer en del uppgifter att de klarar 28 grader.
  pH:
  Trivs bäst mellan7.0–8.0 (även här varierar uppgifterna så det är att rekommendera att hålla ph runt 7)

  Beskrivning:
  Den indiska zebra räkan kan variera i färgsättningen, den kan bli brunaktig, orangefärgad, blå, röd, svart. Orsakerna till att den ändrar färg kan bero på vatten värden eller att den kamouflerar sig, botten substratet kan också påverka, alternativt att det rör sig om flera under grupper av samma art dock är detta inte helt klarlagt. Har även hittat information om att det skulle vara en neocaridina och inte en caridina. Vissa exemplar får en vit/brun linje längs ryggen, vanligt vis brukar det bara vara honor som får den,( kan vara ett dominans tecken.) Den så kallade sadeln är svår att se hos honorna som generellt är lite större än hanarna. Honorna kan bära 25-35 romkorn men de är väldigt små, avkomman är också väldigt liten samt att den växer sakta. Indian zebra/tiger/leopard skall inte förväxlas med caridina cf Cantonensis tiger som är en egen art.  Bakgrund:
  Namnet "babaulti" gavs av entomologen Bouvier, som tack till Guy Babault, som samlade in en hel del nya arter av fåglar, fiskar, reptiler runt hans olika prospekterings uppdrag runt hela världen. Han samlade in några räkor i sötvattens floder i brittiska Indien 1914. Han överlämnade flera exemplar till Louis Eugène Bouvier för art bestämning , den första art beskrivningen blev för den gröna Caridina ceylanica, som lite senare blev Caridina zeylanica. Det första namnet är okänt i forskarvärlden. Det är förmodligen en deformering av det vetenskapliga namnet Caridina zeylanica. Men för att helt säkerställa arten så behövs mera forskning.
  Vattenförhållanden:
  caridina cf babaulti ssp indian zebra . Den trivs bäst runt en temp på 20-25 grader, dock så har jag hittat vag information att de ska hållas i 24-28 grader, Jämna vatten byten är att rekommendera, samt ett ph på runt 7. Även hittat info om 7.2–8.0 i ph
  Fortplantning:
  Avkomman är fullt utvecklade miniatyrer av föräldrarna. Honorna bär romen ca 30 dagar. Avkomman är mycket mindre än vanligt och växer ganska långsamt, en del hävdar dessutom att den lilla genom går ett snabbt larv stadium innan den blir till en miniatyr räka. Men reproduktionstakten är hos många av babaulti arterna mycket hög. Men det kan som sagt vara svårt att klara de små.
  Matning:
  Äter det mesta som erbjuds, ärter, pellets, flingfoder, mal tabletter, olika räkfoder, gurka, alger, skalade artemia ägg.

  Könsbestämning:
  honorna är i regel större än hanarna, samt att dom är lite rundare om buken. Honorna får dessutom ibland en vit/brun rand längs ryggen, har hört att det är ett dominans tecken men kan inte svära på att sådant är fallet.

  Indian zebra:

  Caridina cf babaulti är egentligen ett slags samlingsnamn som många använder för flera olika arter, förklaringen kan vara att inga ordentliga vetenskapliga försök att klassificera arterna eller att handlarna helt enkelt valt att kalla alla varianter/arter för caridina cf babaulti, Då det finns flera varianter av zebra/tiger räkor i handeln kan det vara extremt svårt att avgöra vilken som är vilken.Caridina cf. Cantonensis är ingen babaulti cf, utan en egen art caridina cf. Det kan vara så att det är frågan om olika arter som säljs under namnet caridina cf babaulti indian zebra/tiger/leopard. Så ni förstår att det är mycket svårt att avgöra vilken art som är vilken, men som tidigare sagts så är namnet caridina cf babaulti lite missvisande i det avseendet att det rör sig om en art då detta inte är fallet, utan det rör sig om ett antal olika arter som inte har klassificerats ordentligt.

  Mer information bilder samt källor (bilder lånade från angivna adresser):

  http://www.crusta-fauna.org/shrimp-inde ... -babaulti/
  http://www.planetinverts.com/Babaulti%20Complex.html
  http://dwarfshrimp.com/page8.html
  http://www.aquatic-store.com/en-us/dept_307.html
  http://www.akwaria.pl

  Mvh Per Stocke